Trinity Desktop Environment

Uppdaterad 16 timmar sedan

Amarok – versatile and easy to use audio player

Uppdaterad 17 timmar sedan

KVirc – next generation IRC client

Uppdaterad 17 timmar sedan

TDE personal information management applications

Uppdaterad 1 dag sedan

TDE base libraries and programs

Uppdaterad 1 dag sedan

TDE core libraries

Uppdaterad 1 dag sedan

Kasablanca – FTP client

Uppdaterad 1 dag sedan

KLcdDimmer – applet to adjust LCD brightness

Uppdaterad 1 dag sedan

Kaffeine – versatile media player

Uppdaterad 2 dagar sedan

aRts audio server

Uppdaterad 2 dagar sedan

Trinity Desktop Environment Packaging

Uppdaterad 3 dagar sedan

TDE frontend for power management

Uppdaterad 4 dagar sedan

Dolphin file manager

Uppdaterad 4 dagar sedan

TDE internationalization translations

Uppdaterad 4 dagar sedan

TDE utility programs

Uppdaterad 5 dagar sedan

CardDAV access library

Uppdaterad 5 dagar sedan

TDE development IDE

Uppdaterad 5 dagar sedan

Trinity Desktop Environment Packaging – Gentoo ebuilds

Uppdaterad 5 dagar sedan

TQt3 toolkit

Uppdaterad 6 dagar sedan

TDE games

Uppdaterad 6 dagar sedan