Trinity Desktop Environment

Geupdate 5 uur geleden

TDE utility programs

Geupdate 5 uur geleden

Trinity Desktop Environment Packaging

Geupdate 16 uur geleden

TDE games

Geupdate 16 uur geleden

TDE graphics utilities

Geupdate 16 uur geleden

TDE / krename
Gettext Catalog 0 0

KRename – powerful batch renamer

Geupdate 18 uur geleden

TDE / tdesvn
Gettext Catalog 0 0

TDE SVN – subversion client with tight TDE integration

Geupdate 1 dag geleden

KSensors – GUI frontend to lm-sensors

Geupdate 2 dagen geleden

TDE / kcmautostart
Gettext Catalog 0 0

Autostart module for KControl

Geupdate 2 dagen geleden

KchmViewer – CHM (WinHelp) viewer

Geupdate 2 dagen geleden

TDE / tde-i18n
Gettext Catalog 0 0

TDE internationalization translations

Geupdate 2 dagen geleden

TDE administration programs

Geupdate 2 dagen geleden

TDE add-on programs

Geupdate 2 dagen geleden

TDE multimedia applications

Geupdate 2 dagen geleden

TDE personal information management applications

Geupdate 2 dagen geleden

TDE base libraries and programs

Geupdate 2 dagen geleden

TDE core libraries

Geupdate 2 dagen geleden

A scientific RPN calculator for TDE

Geupdate 3 dagen geleden

TDE / yakuake
Gettext Catalog 0 0

YaKuake – Quake-style terminal emulator

Geupdate 5 dagen geleden

TDE / tdmtheme
Gettext Catalog 0 0

TDM Theme – theme manager for TDM

Geupdate 5 dagen geleden